Parkbo er en integreret institution for 0-6 årige.

 Det betyder at når barnet indskrives i vuggestuen, får I automatisk plads i børnehaven når de fylder 3 år.

 

I vuggestuen:

36 børn under 2 år og 10 mdr., fordelt på 2 stuer, Delfinerne og Pingvinerne samt hver dag en gruppe børn i mulighedernes rum, Oceanet.

  

I børnehaven:

plads til 100 børn over 2 år og 10 mdr. (årspladstal), fordelt i 2 teams.

Årsplandstal i børnehaven betyder gennemsnit - Børnene kommer løbende i børnehave når de fylder 2 år og 10 mdr. men går samlet ud af børnehaven d. 31. marts og videre i SFO i det år de fylder 6 år.

I månederne fra dec-april er der derfor flere børn end gennemsnittet og i månederne april-dec er der færrer.

Vi justerer løbende antallet af personaletimer så det passer til hvor mange børn vi har i børnehaven.