Forældrebestyrelsen 1.juni 2019-31.maj 2020

 

FORÆLDREBESTYRELSEN 1. juni 2019 - 31. MAJ 2020
     
Navn:   Jeanette Berg Hornbøl (Isabella i bh)
Telefon: 27140859
 E-mailadresse:   jbe@klarforsyning.dk
     
Navn:   Mette Jensen (Alma i bh)
Telefon: 27855590
 E-mailadresse:   metjen86@yahoo.dk
     
Navn:   Rie Svensson (Oscar S. i bh)
Telefon: 22787479
E-mailadresse:   reje_86@hotmail.com
     
Navn:   Malik Kleist (Johan i bh)
Telefon: 42159556
E-mailadresse:   amkleistdk@gmail.com
     
Navn:   Emil Kamph (Evi i vug)
Telefon: 71701538
E-mailadresse:   soeemand@gmail.com
     
Navn:   Thomas Achilles (Vitus i vug)
Telefon: 61311217
E-mailadresse:   thomas2meter@gmail.com
     
Navn:   Viggo Johansen (personale rep. for Parkbo)
Telefon: 56182980
E-mailadresse:   vijo@solrod.dk
     
Suppleanter:    
Navn:   Christina (Suppleant) (Elaya i vug)
Telefon 53705440
E-mailadresse:   christina.kjaer.hansen@gmail.com
     
Navn:   Katrine Kofoed (Suppleant) (Cecilie i bh)
Telefon 27634144
E-mailadresse:   katrinekofoed1988@gmail.com

 

Om bestyrelsesarbejdet: 

Forældrebestyrelsen vælges for 1. år af gangen på et forældremøde i maj måned.

Vi afholder ca. 4 bestyrelsesmøder om året, hvor vi går tæt på drift, pædagogik, planlægning og samarbejdet mellem institution og hjem.

Bestyrelsen inviteres til et årligt dialogmøde med politikerne i Familieudvalget.

Derudover står bestyrelsen for afholdelse af vores årlige sommerfest.

 

Bestyrelsen består af:

- 2 forældrevalgte medlemmer fra vuggestuen + 1 suppleanter

- 4 forældrevalgte medlemmer fra børnehaven + 1 suppleanter.

- 1 medarbejderrepræsentant

Lederen (Henriette) fungerer som sekretær uden stemmeret

2 afdelingeledere, Louise og Lena fungerer som referent (såfremt dette vælges på mødet), uden stemmeret.

 Hvert barn har én stemme, og bestyrelsesmedlemmer er kun gyldige medlemmer i den periode deres barn er indskrevet i institutionen. Når barnet stopper/udmeldes fra institutionen udgår man fra bestyrelsen. Både ved fraflytning eller ved naturlig overgang fra daginstitution til skole d. 1. april. 

Hvis man som ny forældre er interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan man få udleveret vedtægter og forretningsorden af lederen for institutionen, Henriette Knudsen. Kontakt på mail hkn@solrod.dk

Siden er sidst ændret: 08-05-2019 Til top