Parkbo er en integreret institution for 0-6 årige.

 Det betyder at når barnet indskrives i vuggestuen, får I automatisk plads i børnehaven når de fylder 3 år.

 

I vuggestuen:

24 børn under 2 år og 10 mdr., fordelt på 2 stuer, Delfinerne og Pingvinerne.

 Normeringen i Solrød kommune i vuggestue er 1 voksen til 5 børn.

 

I børnehaven:

55 børn over 2 år og 10 mdr. (årspladstal), fordelt i 6 farvegrupper med 8-10 børn i hver.

Årsplandstal i børnehaven betyder gennemsnit - Børnene kommer løbende i børnehave når de fylder 2 år og 10 mdr. men går samlet ud af børnehaven d. 31. marts og videre i SFO i det år de fylder 6 år.

I månederne fra dec-april er der derfor flere børn end gennemsnittet og i månederne april-dec er der færrer.

Vi justerer løbende antallet af personaletimer så det passer til hvor mange børn vi har i børnehaven.  

Normeringen i børnehaver i Solrød kommune er 1 voksen til 10 børn.