Forældrebestyrelsen 1.juni 2017-31.maj 2018

Valgt ind for bh:

Jeanette Berg (Selmas mor – Lilla)

Mads (Villads far – gul)

Jeanette (Josephines mor – gul)

Zoe (Filippas mor gul)

Jimmi (Charlies far grøn) - (suppleant, deltager i møder uden stemmeret)

 

Valgt ind for vuggestuen:

Karen (Nohrs mor pingvin)

Christina (saselines mor delfin)

Malik (Johan A´s far pingvin) – (suppleant, deltager I møder uden stemmeret)

 

Valgt for medarbejderne:

Malle Hedegaard. E-mail:mhe@solrod.dk

 

Lidt om bestyrelsesarbejdet:

Hver kommunal daginstitution i Solrød skal have en forældrebestyrelse.

 

Forældrebestyrelsen vælges for 1. år af gangen på et forældremøde i maj måned.

Vi afholder ca. 4 bestyrelsesmøder om året, hvor vi går tæt på drift, pædagogik, planlægning og samarbejdet mellem institution og hjem.

Bestyrelsen inviteres til et årligt dialogmøde med politikerne i Familieudvalget.

Derudover står bestyrelsen for afholdelse af vores årlige sommerfest.

 

Bestyrelsen består af:

- 2 forældrevalgte medlemmer fra vuggestuen + 1 suppleanter

- 4 forældrevalgte medlemmer fra børnehaven + 1 suppleanter.

- 1 medarbejderrepræsentant + 1 suppleant samt lederen (Henriette), der fungerer som sekretær uden stemmeret.

 Hvert barn har én stemme, og bestyrelsesmedlemmer er kun gyldige medlemmer i den periode deres barn er indskrevet i institutionen. Når barnet stopper/udmeldes fra institutionen udgår man fra bestyrelsen. Både ved fraflytning eller ved naturlig overgang fra daginstitution til skole d. 1. april. 

Hvis man som ny forældre er interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan man få udleveret vedtægter og forretningsorden af lederen for institutionen, Henriette Knudsen. Kontakt på mail hkn@solrod.dk

Siden er sidst ændret: 31-05-2017 Til top